Bijdrage webinar Ned. Ver. voor Praktijkmanagers

Op 25 september heb ik op verzoek van de NVvPM een bijdrage geleverd aan hun webinar.

Bekijk hier het webinar:   mijn bijdrage start na ca. 30 minuten.