Missie en Visie

Ik ondersteun veranderingsprocessen bij mensen en organisaties, zodat ze met respect voor zichzelf en hun omgeving, bereiken wat ze voor ogen hebben.

Naar mijn overtuiging willen mensen wel veranderen en groeien, maar willen ze niet veranderd worden.Groei vindt plaats door grenzen te verleggen, risico’s in te schatten en keuzes te maken. Daarin ligt een enorme kracht.

Ik help bij het ondersteunen van deze processen door daarop te coachen en diverse trainingen aan te bieden die op een speelse en resultaatgerichte wijze bewustwording te weeg brengt. De afgelopen jaren heb ik met veel succes en plezier managers en medewerkers gecoached bij:

  • persoonlijke groeiprocessen
  • effectieve verandering van hun functioneren
  • het vinden van de volgende stap in hun loopbaan
  • het zelfbewust verantwoordelijkheid nemen voor keuzes in hun (zakelijk) leven.

Evert Jan van Brussel
Segerserf 7
3828 LC Hoogland
(Amersfoort)

(06) 223 42 109
info@evertjanvanbrussel.nl