Training Effectief Communiceren

Communicatie is een belangrijke factor in het beïnvloeden van je effectiviteit als medewerker of ondernemer. Maar heb je wel eens bewust stil gestaan bij je sterktes en zwaktes op communicatie-gebied? In deze training word je je bewust van je eigen manier van communiceren en het effect daarvan op anderen. Je leert hoe je op een heldere manier en met het juiste effect met verschillende personen en in diverse werksituaties kunt communiceren, zoals met klanten, opdrachtgevers en collega’s.

Onderwerpen

 • Direct versus indirect communiceren
  Veel mensen gebruiken verhullend taalgebruik om de ander of zichzelf te sparen. Het effect is dat de boodschap niet duidelijk overkomt. In rollenspelen oefenen we hoe je je standpunt wél helder kan communiceren.
 • Assertiviteit
  We oefenen het opkomen voor je eigen belangen met respect voor de ander.
 • Maskers
  Iedereen heeft een ‘masker’ ten opzichte van de buitenwereld ter bescherming van een minder gewenst deel van zich zelf. We gaan kijken hoe dit werkt en of je ook leuke kanten van jezelf achter je ‘masker’ verstopt.
 • Communicatie-model de Roos van Leary
  De psycholoog Leary heeft een model ontwikkelt, over de relatiewens in communicatie. Kort gezegd gaat het om twee dimensies: ‘wie is de baas’ en ‘met elkaar of tegen elkaar?’ Hier vloeien een 8-tal communicatie-stijlen uit voort, van ‘leidend’ tot bijvoorbeeld ‘opstandig’. Iedere deelnemer vult een vragenlijst in waar je meest gebruikte communicatie-stijlen uit blijken. Hierdoor krijg je meer inzicht te krijgen in je gedrag ten opzichte van anderen en het effect daarvan op de onderlinge communicatie.
 • Onderhandelen
 • Conflict hanteren: escalerend en de-escalerend gedrag.

Werkwijze training Effectief communiceren

We werken bewust in kleine groepen van maximaal 6 personen, zodat iedereen veel kan oefenen. Door oefeningen, feed-back en opdrachten tussen de trainingsdagen in krijg je een beeld van hoe je nu communiceert en leer je wat er nog meer mogelijk is. Je brengt je kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen in kaart en ontwikkelt je eigen stijl van communiceren. Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met concrete opdrachten.Inhoud toevoegen .

Evert Jan van Brussel
Segerserf 7
3828 LC Hoogland
(Amersfoort)

(06) 223 42 109
info@evertjanvanbrussel.nl