Video Interactie

Video-interactie is een krachtige methode om je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Het vraagt lef om jezelf op deze confronterende manier kritisch te bekijken en op zoek te gaan naar verbeterpunten.

In het onderwijs:

  • sfeerverbetering in de groep
  • andere organisatievormen waardoor je meer energie overhoudt aan het eind van de les
  • oplossingen voor problemen die je hebt met een individuele leerling of met een groep

In een managementfunctie:

  • effectief vergaderen
  • coachend leidinggeven
  • feedback geven
  • teamontwikkeling en teamcoaching

Hoe verloopt de interactie?

Eerst is er een intake om kennis te maken en de leervraag te bespreken. Bij video interactie begeleiding wordt een video-opname gemaakt om je leervraag in beeld te brengen. Je bekijkt – samen met mij – de videobeelden. Uit de positieve momenten halen we belangrijke informatie over je interactie, en door antwoord te geven op vragen word je uitgenodigd tot reflectie. Hoe komt een reactie tot stand, welke gedachten en gevoelens brengt dat met zich mee? Welke ervaring ligt eraan ten grondslag? Al pratend zul je voor jezelf een werkpunt formuleren, waarmee je een aantal weken aan de slag gaat. Daarna wordt opnieuw een opname gemaakt, en is er weer een gesprek naar aanleiding van de beelden. Dat proces herhaalt zich naar behoefte een aantal keren.

Evert Jan van Brussel
Segerserf 7
3828 LC Hoogland
(Amersfoort)

(06) 223 42 109
info@evertjanvanbrussel.nl