Team Coaching

Vraagt u zich af hoe uw team tot betere prestaties komt? Hoe het team in staat is om beter te leren en zich verder te ontwikkelen? Zijn de doelen helder? Is het onderling vertrouwen groot genoeg? Spelen er angstgevoelens of is er sprake van rivaliteit? Is de samenstelling van het team optimaal? Welke verschillende mentale modellen en impliciete overtuigingen zijn er aanwezig?

In team-coaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de interactie en de onderlinge samenwerking. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden.
Dié zijn onderwerp van gesprek.

Als teamcoach help ik het team bij het proces van leren en ontwikkelen.
Belangrijke elementen hierbij kunnen zijn:

 • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie
 • Vaststellen van de interne en externe belemmeringen
 • Vergroten van de daadkracht en energie van een team, dat bijvoorbeeld door veel tegenslagen en ‘oud zeer’ het enthousiasme is kwijtgeraakt;
 • Opstellen van basisregels voor de onderlinge communicatie
 • Stimuleren van feedback geven en ontvangen
 • Vaststellen welke competenties er aanwezig zijn en welke er nodig zijn
 • Eventuele meningsverschillen en verschillen in overtuiging op tafel brengen en oplossen
 • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team
 • Versterken van de onderlinge samenwerking, door bijvoorbeeld te werken aan luistervaardigheden, open communicatie, en wederzijds begrip
 • Het opzetten van een effectief nieuw team, door taken en doelstellingen te bespreken, en hoe de kwaliteiten van de verschillende leden ingezet kunnen worden
 • Werken aan de besluitvorming rond een specifiek thema waarbij teamleden het niet eens kunnen worden;
 • Het in kaart brengen van de individuele talenten van de teamleden en de afstemming daarvan, zodat ieders unieke eigenschappen optimaal ingezet kunnen worden
 • Het in kaart brengen van vereiste competenties van het team en van de individuele teamleden. Via een opleidingsprogramma of individuele coaching kunnen de teamleden zich vervolgens verder ontwikkelen.

Voor wie?
Teams van verschillende aard komen in aanmerking voor teamcoaching, bijvoorbeeld: management teams, projectteams, startende teams, afdelingen of business units.

Werkwijze
Het aantal teamcoachingsbijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Om de aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject vooraf gegaan door een (vrijblijvend) oriëntatiegesprek.

Evert Jan van Brussel
Segerserf 7
3828 LC Hoogland
(Amersfoort)

(06) 223 42 109
info@evertjanvanbrussel.nl