Loopt u in de ontwikkeling en groei van uzelf of uw bedrijf tegen grenzen aan?

Verlopen bij u processen ook anders dan ze eigenlijk bedoeld zijn? Groeit u te hard of worden de verwachte resultaten niet gehaald? Is de tevredenheid van u en uw medewerkers dalende, of heeft u moeite om al het enthousiasme te kanaliseren? Is nog harder werker geen optie meer, of is het tijd om de mouwen eens op te stropen?

Tijd om effectief te veranderen.

Ik heb me gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen bij mensen en in organisaties. Ik werk graag samen met mensen en organisaties met een ambitie. Groei, zowel op persoonlijk gebied als op organisatieniveau. Ik assisteer u bij het realiseren van uw ambitie. Ik help u om tot een heldere visie en een duidelijke missie te komen om op basis daarvan vorm en inhoud te geven aan het effectief veranderen van uw organisatie.

Om effectief te veranderen werk ik vanuit verschillende invalshoeken en daag u daarbij uit om samen met mij het snijvlak van de harde kant (cijfers, werkprocessen) en de zachte kant (plezier, verbondenheid en innerlijke kracht) te verkennen en tot een succes te maken.

Uit ervaring weet ik dat effectief veranderen weerbarstig is. Het plannen van de verandering is het meest eenvoudig. De uitvoering en implementatie ervan is de echte klus. Ik doe wat nodig is om, samen met u, te komen tot een vooraf bepaald resultaat.

Om aan de wensen van mijn klanten te voldoen ben ik ook zelf voortdurend in ontwikkeling. Om effectief te veranderen laat ik me inspireren door de meest recente Westerse theorieën en Oosterse stromingen.

Bent u nieuwsgierig naar mij? Ik ook naar u!

Evert Jan van Brussel
Segerserf 7
3828 LC Hoogland
(Amersfoort)

(06) 223 42 109
info@evertjanvanbrussel.nl